نویسنده = سید محمد مرندی
اثر تمرین ترکیبی بر غلظت سرمی سایتوکاین‌های التهابی و عوامل مرتبط با اختلال متابولیک در زنان سالمند مبتلا به کبد چرب

دوره 15، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 64-75

10.52547/joeppa.15.2.64

معصومه نوروزپور؛ سید محمد مرندی؛ محسن قنبرزاده؛ عباسعلی زارع مایوان


تأثیر دو ماه برنامۀ تمرینی منتخب پیلاتس با لوح فشرده و نظارت مربی بر SPPB زنان مبتلا به ام.اس

دوره 13، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 33-43

10.52547/joeppa.13.2.33

جلیل رئیسی؛ مینا قندهاری؛ سید محمد مرندی؛ مسعود اعتمادی فر