کلیدواژه‌ها = سالمندی
تأثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر مقادیر Nrf2 و NQO1 عضلة نعلی موش‌های صحرایی سالمند

دوره 16، شماره 3، 1402، صفحه 25-33

10.48308/joeppa.2023.103749

زهرا نوروزی؛ جواد نعمتی؛ محسن ثالثی؛ رسول رضایی؛ محمد همتی نفر