کلیدواژه‌ها = ترکیب بدن
اثر 8 هفته تمرین تناوبی پرشدت (HIIT) بر ترکیب بدن، نیمرخ چربی و حساسیت به انسولین در مردان جوان دارای اضافه وزن

دوره 9، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 1385-1394

یاسر کاظم زاده؛ عبدالعلی بنایی فر؛ حسین شیروانی؛ علی قرائت


تاثیر یک دوره کاهش بار تمرین و کاهش بار تمرین به همراه مصرف مکمل کراتین بر عملکردجسمانی و ترکیب بدنی بازیکنان فوتبال

دوره 2، شماره 2، مرداد 1388

محمد فرامرزی؛ مهدی طاهری گندمانی؛ محمدرضا دهخدا؛ روح الله طاهری گندمانی