کلیدواژه‌ها = تمرینات تناوبی شدید
تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان بافتی miRNA-1 و miRNA-21 قلبی موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار سالم

دوره 15، شماره 4، شهریور 1401، صفحه 82-92

10.52547/joeppa.15.4.82

سهراب قلعه گیر؛ جواد وکیلی؛ مصطفی خانی؛ کریم آزالی علمداری


تأثیر عصاره چای سبز بر شاخصهای آسیب کبدی )ALT وAST )ناشی از تمرینات تناوبی شدید فوتبالیستهای حرفهای

دوره 11، شماره 1، بهمن 1397، صفحه 97-106

زهرا منصوری؛ نجمه کیانی؛ فرهاد دریانوش؛ مهدی صمدی؛ وحید حدیدی؛ افسانه حقدل