کلیدواژه‌ها = آنژیوژنز
تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید بر مقادیر بیان ژن MMP-9، eNOS و نسبت VEGF به COL-18 در رت‌های مبتلا به آنفارکتوس میوکارد

دوره 13، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 100-110

10.52547/joeppa.13.1.100

سارا کربلایی فر؛ عباسعلی گایینی؛ محمدرضا کردی؛ رضا نوری؛ پدرام قربانی