نویسنده = محمد فرامرزی
تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر نسبت هورمون رشد به عامل رشد شبه انسولین یک سرم زنان سالمند

دوره 8، شماره 2، آذر 1394، صفحه 1249-1256

10.48308/joeppa.2015.98765

لاله باقری؛ محمد فرامرزی؛ ابراهیم بنی طالبی؛ اکبر اعظمیان جزی


اثر رقابت بوکس بر سطوح S-100B پروتئین واکنش گر CRP)c و لکوسیت ها در بوکسورهای نخبه

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1390

10.48308/joeppa.2011.98608

علی محمدی منش؛ محمد فرامرزی؛ غلامرضا شریفی؛ خسرو جلالی دهکردی