نویسنده = محمد اسماعیل افضل پور
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تمرینات تداومی و تناوبی شدید به همراه مصرف رزوراترول بر سطوح پروتئین های 3‌SIRT و 1‌OGG بافت کبد موش های نر

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 111-127

محمد اسماعیل افضل پور؛ هادی سریر؛ زوفا زنجیریان؛ محسن محمدنیا احمدی؛ الهام قاسمی


2. تاثیر کشش ایستا، پویا و ترکیبی بر لاکتات خون و کوفتگی عضلانی تاخیری ناشی از اجرای یک جلسه تمرین حاد پلایومتریک

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393

محمداسماعیل افضل‌پور؛ طوبی عنایتی زاده؛ سعید ایل بیگی