کلیدواژه‌ها = کورتیزول
پاسخ‌های هایپرتروفی و هورمونی به یک جلسه تمرین مقاومتی با دو پروتکل متفاوت در مردان دوندة سرعتی

دوره 16، شماره 2، 1402، صفحه 1-13

10.48308/joeppa.2023.103402

دیار محمد علی الباجلان؛ ناصر رستم زاده؛ داریوش شیخ الاسلامی وطنی