کلیدواژه‌ها = فعالیت مقاومتی
پاسخ‌های هایپرتروفی و هورمونی به یک جلسه تمرین مقاومتی با دو پروتکل متفاوت در مردان دوندة سرعتی

دوره 16، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-13

10.48308/joeppa.2023.103402

دیار محمد علی الباجلان؛ ناصر رستم زاده؛ داریوش شیخ الاسلامی وطنی


تأثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی دایره‌ای برسطح میوژنین و میوستاتین پلاسما

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1392

10.48308/joeppa.1392.98675

مجتبی صالح پور؛ مریم نورشاهی؛ رویا طهماسبی؛ رستم علیزاده


پاسخ حاد شاخصهای پلاکتی به دو نوع انقباض همتنش و همجنبش درونگرایی در مردان سالم

دوره 5، شماره 2، مهر 1391

10.48308/joeppa.1391.98710

وریا طهماسبی؛ سجاد احمدی زاد؛ فریبرز هوانلو؛ علی اشرف جمشیدی