نویسنده = رامین امیرساسان
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر مکمل دهی حاد بیکربنات سدیم بر عملکرد بی هوازی مردان دوچرخه سوار نخبه و غیر نخبه

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 57-69

آرمین محمّدی گجوتی؛ سعید نیکوخصلت؛ جواد وکیلی؛ رامین امیرساسان؛ میرمعصوم سهرابی


2. تأثیر چهار هفته تمرین HIIT با مکمل سازی جینسینگ بر توان هوازی، بی هوازی و ترکیب بدنی زنان دارای اضافه وزن و چاقی

دوره 12، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 45-54

جواد وکیلی؛ رامین امیرساسان؛ عذراء نورمحمدی