نویسنده = احد عباسی
بررسی کیفیت خواب و عملکرد شناختی متعاقب تمرین ترکیبی هوازی-شناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 16، شماره 4، 1402، صفحه 67-79

10.48308/joeppa.2023.233410.1199

سارا فرج نیا؛ حمید رجبی؛ مهران غفاری؛ ناهید بلادی مقدم؛ رعنا فیاض میلانی


تأثیر فعالیت جسمانی زیربیشینه و تلاش ذهنی همزمان بر شاخص‌های خستگی در مردان فعال

دوره 14، شماره 2، دی 1400، صفحه 1-10

10.52547/joeppa.14.2.1

حسین حاجی آقا بزرگی؛ حمید رجبی؛ حمیدرضا برزگرپور؛ رعنا فیاض میلانی


تاثیر دو نوع برنامه تمرین مقاومتی بر سطوح BDNF بزاقِ کودکان

دوره 10، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 78-96

آی ناز پورمطهری؛ رعنا فیاض میلانی؛ احد عباسی


تاثیر شناوری در آب سرد پس از فعالیت ورزشی اسنتریک پاسخ های رشدی، التهابی و آسیب عضلانی عضله اسکلتیFHL موش های صحرایی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1393

گلنوش صدق روحی؛ عباسعلی گائینی؛ محمد رضا کردی؛ مهدی هدایتی؛ مریم زرکش؛ رعنا فیاض میلانی