کلیدواژه‌ها = تمرین استقامتی
پاسخ حداکثر اکسیداسیون چربی و Fatmax به فعالیت ورزشی فزاینده و تحریک الکتریکی عضلانی در مردان دارای اضافه وزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1403

10.48308/joeppa.2024.234955.1230

مینو باسامی؛ شیرین خاکنژاد؛ رسول اسلامی؛ علی نجاتیان حسین پور


تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی و مهار nNOS بر میزان پروتئین اگرین در عضله اسکلتی موش‌های صحرایی مسن

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1393

مجتبی صالح پور؛ مریم نورشاهی؛ فریبا خداقلی؛ حمید رجبی