موضوعات = قلب و عروق و گردش خون
تاثیر یک دوره تمرینات مقاومتی بر ترمبوسپوندین-1 و عامل شبه فولستاتین–1 بافت قلبی در موش های نر چاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1402

10.48308/joeppa.2024.233362.1197

ندا قاسمی؛ مانیا روزبیانی؛ حسین شیروانی