نویسنده = آسیه عباسی دلویی
اثر تمرین هوازی و مصرف کروسین بر بیان ژن BDNF، TrKB، دوپامین و سروتونین قشر مخ موش های صحرایی القا شده با متامفتامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.48308/joeppa.2024.235484.1239

سودابه نوراله پور؛ آسیه عباسی دلویی؛ سید جواد ضیاءالحق؛ علیرضا براری


مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر وضعیت اکسیدان، آنتیاکسیدان و نیمرخ لیپیدی در دختران چاق

دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 139-152

10.48308/joeppa.2018.98912

مژگان احمدی؛ آسیه عباسی دلویی؛ سعیده شادمهری؛ ندا آقایی بهمن بگلو


اثر تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره انار بر آپولیپوپروتئین‌های پلاسمایی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 9، شماره 2، آذر 1395، صفحه 1425-1434

10.48308/joeppa.2016.98823

احمد عبدی؛ آسیه عباسی دلویی؛ مجتبی صالح پور؛ سیده رقیه فاطمی؛ سارا ایمن طلب فومنی