علمی - پژوهشی
تأثیر چهار هفته برنامه گرم کردن پویا بر شاخص‌های تعادلی ایستا و پویا و حس عمقی در دختران ژیمناست ماهر

فرشته احمد آبادی؛ سید محسن آوندی

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1395، صفحه 1291-1300

چکیده
  زمینه و هدف:  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر چهار هفته تمرین گرم کردن پویا بر شاخص‌های تعادلی ایستا و پویا و حس عمقی در دختران ژیمناست ماهر بود. روش تحقیق: به این منظور تعداد 16 نفر از دختران ژیمناست ماهر (با میانگین سن45/1±62/9 سال، وزن 60/8±58/28 کیلوگرم، قد 37/12±12/130 سانتی‌متر و BMI 49/2±48/16 کیلوگرم بر مترمربع) انتخاب و به‌طور تصادفی به دو گروه (گرم‌کردن ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تفاوت سنجی بیان ژن میوستاتین در عضلات کند و تند انقباض موش‌های صحرایی نر پس از 8 هفته تمرین تناوبی خیلی شدید

مهدی روستائی؛ عباسعلی گائینی؛ محمد رضا کردی

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1395، صفحه 1301-1306

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، سنجش تفاوت بیان ژن میوستاتین در عضلات کند و تند انقباض رت‌های نر سالم پس از 8 هفته تمرین تناوبی خیلی شدید بود. روش تحقیق: به همین منظور، 12 سر رت نر ویستار به دو گروه کنترل(6=n) و تمرین (6=n) تقسیم شدند. تمرین تناوبی خیلی شدید شامل پنج روز در هفته و به مدت هشت هفته بود. هر جلسه از سه تناوب (چهار دقیقه ای با شدت 90 تا 100 درصدVO2max ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح BDNF و عملکرد حافظه زنان میانسال مبتلا به سندروم متابولیک

محسن ابراهیمی؛ پگاه میرزا علی؛ سید محسن آوندی

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1395، صفحه 1313-1324

چکیده
  مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح BDNF و عملکرد حافظه زنان میانسال مبتلا به سندروم متابولیک بود. روش شناسی: 22 زن داوطلب میانسال مبتلا به سندروم متابولیک به صورت نمونه‌گیری در دسترس، گزینش شدند و به طور تصادفی به دو گروه تمرین (تعداد=12، 14/5 ± 08/43 سال، 16/7 ± 13/74 کیلوگرم) و گروه کنترل (تعداد=10، 53/4 ± 9/39 سال، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
پاسخ‌های التهابی کودکان کوتاه قد مبتلا به ادیوپاتی به 2 هفته بی فعالیتی پس از یک دوره فعالیت بدنی

عباسعلی گائینی؛ مونا دماوندی

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1395، صفحه 1325-1332

چکیده
  هدف تحقیق: فعالیت بدنی یک عامل مهم تقویت سیستم ایمنی و کاهش عوامل التهابی است که می‌تواند رشد را با تاثیر بر واسطه‌های آنابولیک و کاتابولیک، گسترش دهد. این مطالعه با  هدف بررسی پاسخ‌های التهابی کودکان کوتاه قد مبتلا به ادیوپاتی به 2 هفته بی فعالیتی پس از یک دوره فعالیت بدنی انجام شد. روش تحقیق: این پژوهش نیمه تجربی در جامعه کودکان ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثرات حاد کشش PNF عضله مخالف بر خستگی عصبی عضلانی، قدرت و الکترومایوگرافی عضله موافق در مفصل زانو افراد غیر ورزشکار

محمد رضا اسد؛ فریبرز هوانلو؛ سیروس شیخی؛ محسن میرعالی

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1395، صفحه 1333-1344

چکیده
  هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات حاد کشش PNF عضله مخالف بر حداکثر گشتاور، مقدار پرش عمودی ارتفاع و خستگی عضله موافق در مفصل زانو افراد غیر ورزشکار بود. روش شناسی: پانزده نفر از دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی (3/1±7/21 سال ، 02/7±9/180 سانتی متر و 8/9±2/75  کیلو گرم) بصورت داوطلبانه در تحقیق حاضر شرکت نمودند. نمونه‌های تحقیق، آزمون‌های پرش ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
دانش، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای دانشجویان ورزشکار مرد شرکت‌کننده در المپیاد ورزشی دانشجویان در سال 1393

مینو باسامی؛ خسرو ابراهیم؛ علی ملکی

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1395، صفحه 1345-1354

چکیده
  هدف تحقیق: وضعیت تغذیه‌ای یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کنندۀ سلامتی، آمادگی و عملکرد ورزشی ورزشکاران است. لذا هدف این تحقیق بررسی دانش، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای دانشجویان مرد شرکت‌کننده در المپیاد ورزشی دانشجویان در سال 1393 بود. روش تحقیق: در این تحقیق 330 دانشجوی ورزشکار به روش انتخابی هدف‌دار برگزیده و با روش توصیفی- پیمایشی مورد ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مقایسه تاثیر 8 هفته فعالیت تناوبی با شدت بالا و تداومی بر سطح پایه بیان پی سلکتین و شاخص‌های پلاکتی در بیماران قلبی- عروقی

سجاد احمدی زاد؛ مجید ملکی؛ نسیم نادری؛ هیوا رحمانی؛ اکبر نوری حبشی؛ مرتضی سلیمیان؛ سارا لطفیان

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1395، صفحه 1355-1364

چکیده
  هدف: پلاکت‌ها نقش مهمی را در علت شناسی بیماری‌های قلبی عروقی بازی می‌کنند. هدف از این تحقیق مقایسه تاثیر 8 هفته فعالیت تناوبی با شدت بالا و تداومی بر سطح پایه بیان پی سلکتین و شاخص‌های پلاکتی در بیماران قلبی-عروقی بود. روش شناسی:  به همین منظور تعداد 30 بیمار قلبی CABG و PCI به صورت داوطلبانه انتخاب و در سه گروه 10 نفره کنترل، تمرین تداومی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
پاسخ سطوح کورتیزول، TNF-α و لاکتات پلاسما به مکمل‌دهی حاد کوآنزیم-10 طی فعالیت با شدت ثابت در زنان فعال

مسعود معینی شبستری؛ گلاره بیگلری؛ شهرام سهیلی

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1395، صفحه 1307-1312

چکیده
  چکیدههدف تحقیق: هدف از پژوهش حاضر مطالعه پاسخ سطوح کورتیزول، TNF-α و لاکتات پلاسما به مکمل­دهی حاد کوآنزیم-10 طی فعالیت با شدت ثابت در زنان فعال بود. روش تحقیق: بدین  منظور 24 آزمودنی به­صورت تصادفی به دو گروه مکمل و دارونما تقسیم شدند. مکمل شامل 2 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن کوآنزیم Q10  بود. دارونما نیز شامل 250 میلی لیتر آب همراه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
پاسخ های التهابی کودکان کوتاه قد مبتلا به ادیوپاتی به 2 هفته بی فعالیتی پس از یک دوره فعالیت بدنی

عباسعلی گائینی؛ مونا دماوندی

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1395

چکیده
  هدف تحقیق: فعالیت بدنی می تواند رشد را با تاثیر بر واسطه های آنابولیک و کاتابولیک، گسترش دهد. این مطالعه با هدف بررسی پاسخ های التهابی کودکان کوتاه قد مبتلا به ادیوپاتی به 2هفته بی فعالیتی پس از یک دوره فعالیت بدنی انجام شد. روش تحقیق: این پژوهش در جامعه کودکان مراجعه کننده به کلینیک غدد بیمارستان آتیه شهر تهران انجام شد. 14کودک مبتلا ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
دانش، نگرش و عملکرد تغذیه ای دانشجویان ورزشکار شرکت کنده در المپیاد ورزشی دانشجویان در سال 1393

ali maleki

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1395

چکیده
  . چکیده  هدف تحقیق: وضعیت تغذیه‌ای یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده‌ی سلامتی، آمادگی و عملکرد ورزشی ورزشکاران است. لذا هدف این تحقیق مطالعه دانش، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای دانشجویان مرد شرکت‌کننده در المپیاد ورزشی دانشجویان در سال 1393 بود. روش تحقیق: در این تحقیق  330دانشجوی ورزشکار به روش انتخابی هدف‌دار برگزیده و با روش توصیفی-پیمایشی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیر 8 هفته فعالیت تناوبی با شدت بالا ی و تداومی بر سطح پایه بیانCD62Pو شاخص های پلاکتی در بیماران قلبی- عروقی

hiwa rahmani

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1395

چکیده
  هدف از این تحقیق مقایسه تاثیر 8 هفته فعالیت تناوبی با شدت بالا و تداومی بر سطح پایه بیان CD62Pو شاخص های پلاکتی در بیماران قلبی-عروقی بود. به همین منظور تعداد 30 بیمار قلبی CABG و PCI به صورت داوطلبانه انتخاب و در سه گروه 10 نفره کنترل، تمرین تداومی و تمرین تناوبی با شدت بالا تقسیم شدند. آزمودنی های دو گروه تمرین به مدت 8 هفته و هفته ای سه جلسه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی BDNF و عملکرد حافظه زنان میانسال مبتلا به سندروم متابولیک

محسن ابراهیمی؛ پگاه میرزاعلی؛ سید محسن آوندی

دوره 9، شماره 1 ، آذر 1395

چکیده
  مقدمه: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح BDNF و عملکرد حافظه زنان میانسال مبتلا به سندروم متابولیک بود. روش تحقیق: 22 زن داوطلب میانسال مبتلا به سندروم متابولیک به صورت نمونه­گیریدردسترس،گزینششدند و به طور تصادفی به دو گروه تمرین (تعداد=12، 14/5 ± 08/43 سال، 16/7 ± 13/74 کیلوگرم) و گروه کنترل (تعداد=10، 53/4 ± 9/39 سال، 61/11 ± 23/82 ...  بیشتر