دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
علمی - پژوهشی
تأثیر شش هفته تمرین هوازی بر سطوح استراحتی VEGF، ترکیب بدنی و VO2max در شرایط هایپوکسی نورموباریک (ارتفاع 3000 متر) در زنان دارای اضافه وزن/ چاق

عاتکه السادات سعیدیان؛ رستم علیزاده؛ لیدا مرادی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 3-11

https://doi.org/10.52547/joeppa.13.2.3

چکیده
  هدف: با توجه به رشد فزایندۀ چاقی و اضافه وزن در سال‌های اخیر، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تمرین هوازی در شرایط هایپوکسی نورموباریک و نورموکسی بر سطوح استراحتی VEGF و VO2max زنان دارای اضافه وزن / چاق انجام گرفت. روش‌ها: بدین‌منظور 24 زن دارای اضافه وزن (میانگین و انحراف استاندارد سن، قد و وزن به‌ترتیب 7/3 ±25/28 سال، 01/3±8/161 سانتی‌متر ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر یک جلسه فعالیت ورزشی مقاومتی با شدت بالا و پایین، با و بدون محدودیت جریان خون بر سطوح سرمی پپتید ناتریورتیک دهلیزی (ANP) و فشار خون مردان فعال

اسماعیل کرمی؛ علی حسنی؛ محمد رضا دهخدا؛ پژمان معتمدی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 13-21

https://doi.org/10.52547/joeppa.13.2.13

چکیده
  هدف: ناتریورتیک پپتید دهلیزی از قلب ترشح می‌شود و می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر دستگاه‌های مختلف بدن بگذارد. از جمله مهم‌ترین تأثیرات این هورمون تأثیر بر سازوکار‌های تنظیمی فشار خون است. هدف از این مطالعه بررسی اثر فعالیت ورزشی مقاومتی با محدودیت جریان خون بر ناتریورتیک پپتید دهلیزی و متعاقب آن فشار خون است.روش­ها: این پژوهش نیمه‌تجربی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
پاسخ شاخص‌های ساختاری و عملکردی قلب کودکان به دوازده هفته فعالیت ورزشی هوازی

بختیار ترتیبیان؛ سیروان محمد امینی خیاط

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 23-31

https://doi.org/10.52547/joeppa.13.2.23

چکیده
  هدف:تأثیرات مطلوب ورزش بر سلامت قلب و عروق کودکان به‌دلیل داشتن فیزیولوژی متفاوت نسبت به سایر رده‌های سنی به‌خوبی روشن نشده است. ازاین‌رو هدف از مطالعۀ حاضر پاسخ شاخص‌های ساختاری و عملکردی قلب کودکان به 12 هفته تمرینات هوازی شدت متوسط بود.روش‌ها:20 کودک سالم (بدون سابقة تمرینی منظم) با میانگین سنی 10 تا 12 سال به‌صورت تصادفی در دو گروه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر دو ماه برنامۀ تمرینی منتخب پیلاتس با لوح فشرده و نظارت مربی بر SPPB زنان مبتلا به ام.اس

جلیل رئیسی؛ مینا قندهاری؛ سید محمد مرندی؛ مسعود اعتمادی فر

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 33-43

https://doi.org/10.52547/joeppa.13.2.33

چکیده
  هدف: امروزه شناسایی و طراحی مداخلات تمرینی آموزشی، کم‌هزینه و قابل دسترس برای بیماران به‌ویژه افراد مبتلا به ام.اس، ضروری به‌نظر می‌رسد .یک رویکرد بالقوه ممکن است آموزش تمرین هدفمند از طریق رسانه‌هایی مانند لوح فشرده باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر دو ماه برنامۀ تمرینی پیلاتس با لوح فشرده و نظارت مربی بر SPPB زنان مبتلا به ام.اس بود.روش‌ها: ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر تمرینات استقامتی با دو شدت مختلف بر سطوح سرمی آدیپولین و برخی عوامل تنظیم‌کنندۀ آن در مردان کم‌تحرک

رحمن سوری؛ محمدرضا اسد؛ زهره براهوئی جمار؛ نجمه رضائیان

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 45-56

https://doi.org/10.52547/joeppa.13.2.45

چکیده
  هدف: آدیپولین، آدیپوکاین نوظهور ضدالتهابی و حساس‌گر انسولین است که در تعدیل عدم تحمل گلوکز و مقاومت به انسولین نقش دارد. از آنجا که فعالیت بدنی و ورزش نیز از مداخله‌های درمانی مؤثر و کم‌خطر در بهبود مقاومت به انسولین است، در مطالعۀ حاضر تأثیر تمرینات استقامتی در دو شدت مختلف بر سطوح آدیپولین و فورین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
کنترل شیمیایی تهویۀ ریوی در فعالیت کوتاه‌مدت منقطع و دورۀ بازیافت

رقیه افرونده؛ معرفت سیاه کوهیان؛ لطفعلی بلبلی؛ رضوان شمسی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 57-65

https://doi.org/10.52547/joeppa.13.2.57

چکیده
  هدف: فشار دی‌اکسید کربن خون سرخرگی (PaCO2) از عوامل مهم در سازوکار شیمیایی کنترل تهویۀ ریوی (VE) است که تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم یا بی‌تأثیر بودن آن هنوز مورد بحث است. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر PaCO2 بر VE طی فعالیت منقطع کوتاه‌مدت و بازیافت پس ‌از این فعالیت و همچنین بررسی تأخیر زمانی در تحریک VE به‌وسیلۀ PaCO2 بود.روش­ها: ده آزمودنی مرد ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر تعلیق مکانیکی اندام تحتانی بر بیان ژن‌های TRAF6 و MuRF1 در عضلۀ نعلی موش‌های صحرایی نر ویستار

عبدالرضا کاظمی؛ زهرا معصوم پور؛ امیربهادر دخیلی؛ علیرضا زنگی ابادی؛ ایمان فتحی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 67-74

https://doi.org/10.52547/joeppa.13.2.67

چکیده
  هدف: به‌دلیل ابهامات موجود در زمینۀ فرایندهای رشد و حفظ عضلات اسکلتی به‌ویژه آتروفی ناشی از بی‌تحرکی، مطالعۀ حاضر، به‌منظور بررسی تأثیرات تعلیق مکانیکی اندام تحتانی بر بیان ژن‌های آتروژنیکی در عضلۀ نعلی موش‌های صحرایی انجام گرفت.روش‌ها: بدین‌منظور 10 سر موش صحرایی نژاد ویستار در دو گروه تعلیق (5=n) و کنترل (5=n) قرار گرفتند و موش‌های ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر چهار هفته سنگ‌نوردی با و بدون محدودیت جریان خون بر مقادیر سرمی پروتئین واکنشگر C، لاکتات دهیدروژناز و کراتین کیناز سنگ‌نوردان نخبه

فاطمه حلال خور؛ منصور آقایی؛ جواد وکیلی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 75-85

https://doi.org/10.52547/joeppa.13.2.75

چکیده
  هدف: تمرینات ورزشی با محدودیت ‌جریان‌ خون با تغییر ایمنی‌شناختی و همچنین تغییر در شاخص‌های التهابی و آسیب عضلانی همراه است، ازاین‌رو هدف از مطالعۀ حاضر، بررسی تأثیر 4 هفته سنگ‌نوردی با و بدون محدودیت جریان خون بر میزان شاخص‌های LDH، CK و CRP ناشی از فعالیت ورزشی در سنگ‌نوردان نخبه بود.روش‌ها: 12 زن و 12مرد سنگ‌نورد با سابقۀ حداقل 4 سال ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر هشت هفته تمرین در شرایط هایپوکسی و نورموکسی بر آیریزین و مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه‌وزن

محمد عزیزی؛ وریا طهماسبی؛ پیمان محمدی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 87-95

https://doi.org/10.52547/joeppa.13.2.87

چکیده
  هدف: شیوع چاقی در دنیا به‌عنوان مشکل سلامتی به‌خوبی شناخته‌شده است، همچنین بیماری‌های مرتبط با چاقی مانند مقاومت به انسولین، دیابت نوع 2، سندروم متابولیک، پرفشار خونی و بیماری‌های قلبی- عروقی در دنیا گسترش یافته است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر 8 هفته تمرین در شرایط هایپوکسی و نورموکسی بر سطح آیریزین و مقاومت به انسولین در مردان ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر یک دورۀ کوتاه‌مدت مکمل‌دهی ویتامین D بر عملکرد ریوی و عوامل آمادگی جسمانی کشتی‌گیران نوجوان

هیرش نوری؛ داریوش شیخ الاسلامی وطنی؛ ناصر رستم زاده

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 97-109

https://doi.org/10.52547/joeppa.13.2.97

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر یک دورۀ کوتاه‌مدت مکمل‌دهی ویتامین D بر عملکرد ریوی و عوامل آمادگی جسمانی کشتی‌گیران نوجوان بود.روش‌ها: 36 کشتی‌گیر نوجوان داوطلب (سن 8/0 ±18/16 سال، قد 7/5±5/171 سانتی‌متر، وزن 36/6±2/64 کیلوگرم، شاخص تودۀ بدنی 75/1±6/21 (کیلوگرم بر متر مربع)، تودۀ چربی 82/1±9/8 درصد) به‌صورت تصادفی در دو گروه تجربی ...  بیشتر