دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 25، اسفند 1399، صفحه 1-116 
اثر تعلیق مکانیکی اندام تحتانی بر بیان ژن‌های TRAF6 و MuRF1 در عضلۀ نعلی موش‌های صحرایی نر ویستار

صفحه 67-74

10.52547/joeppa.13.2.67

عبدالرضا کاظمی؛ زهرا معصوم پور؛ امیربهادر دخیلی؛ علیرضا زنگی ابادی؛ ایمان فتحی