دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
مقاله مروری
نقش ورزش در بهبود سیستم ایمنی و بیماری همه گیر کرونا (COVID-19) و ارائه دستورالعمل‌ها‌ی ورزشی مرتبط

سجاد احمدی زاد؛ مینو باسامی

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 1-15

https://doi.org/10.52547/joeppa.13.1.1

چکیده
  ویروس جدید کرونا که شیوع آن از چین شروع شده و بعنوان سندروم تنفسی حاد شدید ویروس کرونای 2 (SARS-CoV-2) شناخته شده است، بیماری ویروس کرونای 2019 (COVID-19) را ایجاد می‌نماید. با توجه به همه گیر بودن ویروس کرونا (COVID-19) و شیوع سریع آن، نگرانی‌ها‌یی را برای گروه‌ها‌ی مختلف بویژه افراد سالمند و افراد دارای بیماری‌ها‌ی جانبی ایجاد نموده است. با توجه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی تاثیر چهار هفته بارگیری با روغن ماهی بر پاسخ‌‌ التهابی و تغییرات سطوح نیتریک اکساید و ذرات رادیکالی آزاد پلاسمایی در پاسخ به فعالیت وامانده ساز

رویا ذکری کندلجی؛ وحید ساری صراف؛ مریم نورشاهی

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 16-26

https://doi.org/10.52547/joeppa.13.1.16

چکیده
  هدف: روغن ماهی عاملی ضدالتهابی است و نقش مؤثری در کاهش التهاب و بهبود عملکرد دارد، با این حال نقش آن بر خستگی محیطی و میانجی‌های دخیل در آن هنوز مشخص نیست. روش‌ها: بدین منظور، 20 آزمودنی مرد سالم (سن: 64/2±90/26 سال، وزن: 42/10±33/78 کیلوگرم، قد: 89/4±80/175سانتی‌متر و درصد چربی: 46/5±40/18) انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در دو گروه روغن ذرت ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر تمرین هوازی بر محور کلوتو-FGF23 و کلسیمی شدن شریان در زنان یائسه دیابتی نوع ۲

حمید رجبی؛ محمدرضا افخمی اردکانی؛ پژمان معتمدی؛ ندا خالدی

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 27-39

https://doi.org/10.52547/joeppa.13.1.27

چکیده
  مقدمه: هر چند انجام فعالیت ورزشی یکی از راهکارهای کمک درمانی در کاهش سختی شریانی در بیماران دیابتی است اما، سازوکار آن معلوم نیست. هدف از این پژوهش تعیین اثر فعالیت هوازی بر محور کلوتو- عامل رشدی فیبروبلاست 23 (FGF23) و کلسیمی شدن شریان در زنان یائسه دیابتی نوع ۲ بود.روش‌ها: 24 نفر زن یائسه دیابتی نوع-۲ از انجمن دیابت شهر شاهرود به ‌صورت ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر یک دوره تمرین قدرتی با فواصل استراحت متفاوت روی برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مردان جوان غیرفعال

یزدان فروتن؛ ناصر بهپور؛ وحید تادیبی؛ سعید دانشیار

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 40-56

https://doi.org/10.52547/joeppa.13.1.40

چکیده
  هدف پژوهش: تمرینات قدرتی نظامند، با فواصل استراحتی مناسب تأثیرات زیادی بر بهبود سازگاری­های عصبی-عضلانی و هورمونی دارد. تحقیق حاضر با هدف تعیین تأثیر یک دوره تمرین قدرتی با فواصل استراحت متفاوت روی برخی ویژگی­های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در مردان غیرفعال سالم انجام شد.روش پژوهش: 30 مرد جوان غیرورزشکار(سن30/2±97/18سال، قد89/4±28/187سانتی­متر، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر مکمل دهی حاد بیکربنات سدیم بر عملکرد بی هوازی مردان دوچرخه سوار نخبه و غیر نخبه

آرمین محمّدی گجوتی؛ سعید نیکوخصلت؛ جواد وکیلی؛ رامین امیرساسان؛ میرمعصوم سهرابی

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 57-69

https://doi.org/10.52547/joeppa.13.1.57

چکیده
  هدف: بی‌کربنات سدیم، با دارابودن خاصیت تامپونی، از جمله مکمل‌های مجاز و مؤثر برای کاهش خستگی است. از این‌رو، هدف اصلی تحقیق حاضر عبارت است از بررسی تأثیر مصرف حاد مکمل بی‌کربنات سدیم بر عملکرد بی‌هوازی مردان دوچرخه‌سوار نخبه و غیرنخبه.روش‌ها: در طرح تحقیقی متقاطع و یک‌سویه کور، 12 دوچرخه‌سوار تایم‌تریل و سرعتی نخبه (3 سال سابقة ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی فراوانی پلی‌مورفیسم ApaI IGF2 در جودوکاران نخبه ایرانی

محسن علی نقی زاده؛ رضا قراخانلو؛ مهدیه ملانوری شمسی

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 69-78

https://doi.org/10.52547/joeppa.13.1.69

چکیده
  هدف: یافتن ساختارهای ژنتیکی اثرگذار بر عملکرد ورزشی گام مهمی در توسعة روش‌های مربوط به استعدادیابی در ورزش، همچنین فردی‌سازی برنامه‌های تمرینی ورزشکاران است. در مطالعات گذشته نشان داده شده است که پلی‌مورفیسم عامل رشد شبه‌انسولین 2 (IGF2) با شاخص تودة بدن، تودة بدون چربی، قدرت پنجة دست و قدرت پا در ارتباط است. هدف از مطالعة پیش‌رو ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مقایسه قدرت ایزوکنتیک و ایزومتریک عضلات زانو بازیکنان نخبه، زیر نخبه و آماتور فوتبال ایران

پریسا نمازی؛ مصطفی زارعی؛ فریبرز هوانلو؛ محمد هادی قاسمی

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 79-88

https://doi.org/10.52547/joeppa.13.1.79

چکیده
  هدف: قدرت عضلانی برای اجرای بسیاری از حرکات و مهارت‌ها در فوتبال لازم است. در بسیاری از مطالعات، نشان داده شده است که قدرت عضلات کیفیت انجام مهارت‌های ورزشی را افزایش می‌دهد. اما، در مطالعات اندکی قدرت بازیکنان در سطوح مختلف مقایسه شده است. بنابراین، در پژوهش حاضر تلاش شده است مقایسة قدرت ایزوکنتیکی و ایزومتری عضلات زانوی بازیکنان ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی تاًثیر چهار هفته تمرین هوازی ویژه بر سطوح سولفید هیدروژن در هیپوکمپ رت‌های نر نژاد ویستار

فرهاد عظیمی؛ معرفت سیاه کوهیان؛ فرناز سیفی؛ رقیه افرونده

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 89-99

https://doi.org/10.52547/joeppa.13.1.89

چکیده
  هدف: سولفید هیدروژن نقش مهمی در عملکردهای فیزیولوژیکی بدن دارد. هدف مطالعه حاضر، بررسی تاًثیر چهار هفته تمرین هوازی ویژه بر سطوح H2S و mRNA های آنزیم های CBS و SAM در هیپوکمپ رت­های نر نژاد ویستار بود. روش­شناسی: 14 سر رت نر نژاد ویستار ( با سن 8 هفتگی با میانگین وزنی 20±195)، به طور تصادفی در دو گروه کنترل و گروه تمرین هوازی قرار گرفتند. گروه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید بر مقادیر بیان ژن MMP-9، eNOS و نسبت VEGF به COL-18 در رت‌های مبتلا به آنفارکتوس میوکارد

سارا کربلایی فر؛ عباسعلی گایینی؛ محمدرضا کردی؛ رضا نوری؛ پدرام قربانی

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 100-110

https://doi.org/10.52547/joeppa.13.1.100

چکیده
  هدف: انفارکتوس میوکارد مرگ سلولی بخشی از عضلة قلب به‌علت ازبین‌رفتن جریان خون است. فرایند مولکولی افزایش تراکم مویرگی در پاسخ به فعالیت هنوز معلوم نیست. لذا، این پژوهش با هدف ارزیابی اثر 6 هفته تمرین تناوبی شدید بر مقادیر MMP-9 و eNOS و نسبت VEGF به COL-18 در موش‌های صحرایی مبتلا به انفارکتوس میوکارد انجام گرفت. روش‌ها: 12 سرموش ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر تمرینات تداومی و تناوبی شدید به همراه مصرف رزوراترول بر سطوح پروتئین های 3‌SIRT و 1‌OGG بافت کبد موش های نر

محمد اسماعیل افضل پور؛ هادی سریر؛ زوفا زنجیریان؛ محسن محمدنیا احمدی؛ الهام قاسمی

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 111-127

https://doi.org/10.52547/joeppa.13.1.111

چکیده
  هدف: سیرتوئین -3 (SIRT3) یک استیل­زدای میتوکندریایی است که از طریق استیلاسیون پروتئین اگزو گوانین گلیکوسیلاز-1 (OGG1)، سبب ترمیم آسیب های DNA میتوکندریایی و جلوگیری از آپوپتوزیس سلولی می گردد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر شش هفته تمرین تداومی و تناوبی شدید همراه با مصرف رزوراترول، بر سطوح SIRT3 وOGG1 بافـت کبد موش های صحرایی نر ویستار بود. روشها: ...  بیشتر