نویسنده = حمید رجبی
بررسی کیفیت خواب و عملکرد شناختی متعاقب تمرین ترکیبی هوازی-شناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 16، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 67-79

10.48308/joeppa.2023.233410.1199

سارا فرج نیا؛ حمید رجبی؛ مهران غفاری؛ ناهید بلادی مقدم؛ رعنا فیاض میلانی


تأثیر فعالیت جسمانی زیربیشینه و تلاش ذهنی همزمان بر شاخص‌های خستگی در مردان فعال

دوره 14، شماره 2، 1400، صفحه 1-10

10.52547/joeppa.14.2.1

حسین حاجی آقا بزرگی؛ حمید رجبی؛ حمیدرضا برزگرپور؛ رعنا فیاض میلانی


اثر سه هفته بازی در زمینهای کوچک همراه با محدودیت جریان خون بر شاخصهای عصبی و عملکردی بازیکنان فوتسال

دوره 14، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 9-20

10.52547/joeppa.14.1.9

فرید فرحانی؛ صادق امانی شلمزاری؛ حمید رجبی؛ علی عباسی؛ علی ساریخانی؛ رسول نجارقابل؛ محمدجواد نقی زاده اصل


تأثیر تمرین هوازی بر محور کلوتو-FGF23 و کلسیمی شدن شریان در زنان یائسه دیابتی نوع ۲

دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 27-39

10.52547/joeppa.13.1.27

حمید رجبی؛ محمدرضا افخمی اردکانی؛ پژمان معتمدی؛ ندا خالدی


مقایسه تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید در شرایط هایپوکسی بر عملکرد هوازی

دوره 8، شماره 2، آذر 1394، صفحه 1223-1231

10.48308/joeppa.2015.98759

فریبرز هوانلو؛ حمید رجبی؛ ناصر عسگر زاده؛ محمد علی بحرینی پور