دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1396 
4. تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تناوبی هوازی بر سطوح سرمی اسپکسین در مردان جوان فعال

صفحه 37-46

معصومه باقرسلیمی؛ رزیتا فتحی؛ عابدین خسروی؛ آمنه بحرینی؛ اباذر شیرازی


7. تاثیر دو نوع برنامه تمرین مقاومتی بر سطوح BDNF بزاقِ کودکان

صفحه 78-96

آی ناز پورمطهری؛ رعنا فیاض میلانی؛ احد عباسی