دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 27، دی 1400، صفحه 1-136 

علمی - پژوهشی

تأثیر فعالیت جسمانی زیربیشینه و تلاش ذهنی همزمان بر شاخص‌های خستگی در مردان فعال

صفحه 1-10

10.52547/joeppa.14.2.1

حسین حاجی آقا بزرگی؛ حمید رجبی؛ حمیدرضا برزگرپور؛ رعنا فیاض میلانی