علمی - پژوهشی
تأثیر شش هفته تمرین مقاومتی فزاینده بر بیان ژن BDNF هیپوکمپ و تغییرات سرمی TNF-α در موش صحرایی دیابتی نر ویستار

زهره امرالهی؛ سید محسن آوندی؛ ندا خالدی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 1-10

https://doi.org/10.52547/joeppa.15.1.1

چکیده
  هدف: فعالیت ورزشی، محرکی قوی برای کاهش عوارض ناشی از دیابت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر تمرین مقاومتی فزاینده بر بیان ژن عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در هیپوکمپ و تغییرات سرمی TNF-α در موش‌های صحرایی دیابتی نر ویستار بود.روش‌ها: برای این پژوهش 36 سر رت با میانگین وزنی 10±160 گرم به‌طور تصادفی در 3 گروه دیابت (D)، گروه دیابت و تمرین ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر هشت هفته تمرین استقامتی توأم با مصرف عصارۀ چوب دارچین بر بیان نشانگران آنژیوژنیک در بافت قلب موش‌های صحرایی نر دیابتی‌شده با استروپتوزتوسین

امیر هوشنگ منظمی؛ ظاهر اعتماد؛ افشین نظری؛ محسن محمدی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 11-20

https://doi.org/10.52547/joeppa.15.1.11

چکیده
  هدف: فرایند رگ‌زایی به تشکیل عروق خونی جدید از عروق موجود اطلاق می‌شود که رویدادی مهم در فرایندهای مختلف فیزیولوژیکی است. در این تحقیق نقش تمرین استقامتی توأم با مصرف عصارۀ چوب دارچین روی بیان برخی نشانگرهای رگ‌زایی در موش‌های صحرایی نر دیابتی‌شده با استروپتوزتوسین (STZ) بررسی شد.  روش‌ها: در این تحقیق تجربی 24 سر موش صحرایی نر ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر چهار هفته تمرین مقاومتی کل بدن (TRX) بر عملکرد عضلانی و اجرای شناگران زن جوان

ربا الفصیح؛ محمد فشی؛ سجاد احمدی زاد؛ نازنین ابوذری

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 21-32

https://doi.org/10.52547/joeppa.15.1.21

چکیده
  هدف: رکورد در شنای رقابتی از مهم‌ترین دغدغه‌های مربیان امروزه است و پیدا کردن بهترین نوع تمرینات مقاومتی که از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر آمادگی جسمانی و رکورد شناگر است، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر چهار هفته تمرین مقاومتی کل بدن (TRX)، بر عملکرد عضلانی و اجرای شناگران زن جوان بود.روش‌ها: به‌منظور ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر هشت هفته تمرین شنای تداومی و تناوبی شدید بر مقادیر کمرین در بافت کبد و چربی احشایی و مقاومت به انسولین در موش‌های صحرایی نر مبتلا به سندروم متابولیک

حسین زهرایی؛ مهدی مقرنسی؛ محمداسماعیل افضل پور؛ حامد فنایی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 33-44

https://doi.org/10.52547/joeppa.15.1.33

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین شنای تداومی و تناوبی شدید بر مقادیر کمرین بافت چربی احشایی و کبد و مقاومت به انسولین در موش‌های مبتلا به سندروم متابولیک است. روش‌ها: پس از القای موش‌ها به سندروم متابولیک، به‌منظور اجرای برنامه، موش‌ها (32n=) به‌طور تصادفی به چهار گروه (8n=) کنترل استاندارد یا سالم، کنترل سندروم متابولیک، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر چهار هفته تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون بر برخی شاخص‌های آنابولیکی و کاتابولیکی مردان میانسال کم‌تحرک

جواد وکیلی؛ سعید نیکوخصلت؛ فرید پاکزاد حسنلو

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 45-56

https://doi.org/10.52547/joeppa.15.1.45

چکیده
  هدف: به‌تازگی، استفاده از تمرین مقاومتی با محدودیت جریان خون (BFR) به‌عنوان جایگزینی برای تمرینات مقاومتی سنگین برای افراد میانسال و سالمند توصیه شده است. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر تمرین مقاومتی با و بدون BFR بر سطوح عوامل هورمونی آنابولیک و کاتابولیک در مردان میانسال کم‌تحرک بود.روش‌ها: در تحقیق نیمه‌تجربی حاضر 20 مرد میانسال ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر شش هفته تمرین اجباری و اختیاری پیش‌آماده‌سازی بر بیان برخی مولکول‌های چسبان مؤثر بر نفوذپذیری سد خونی-مغزی در موش‌های ام اس روش EAE

محمدرضا رحمتی؛ محمدرضا کردی؛ علی اصغر رواسی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 57-68

https://doi.org/10.52547/joeppa.15.1.57

چکیده
  هدف: حدود 5/2 میلیون نفر در سراسر جهان به مولتیپل اسکلروزیس، بیماری مزمن عصبی-التهابی مغز و نخاع، مبتلا هستند که علت شایع ناتوانی جسمی جدی در جوانان، به‌ویژه زنان است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر فعالیت اختیاری و اجباری پیش از القای EAE بر بیان مقادیر مولکول‌های چسبان (ICAM-1 و VCAM-1) مؤثر بر نفوذپذیری سد خونی-مغزی در موش‌های مادة C57BL/6 است.روش‌ها: ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اثر تمرین هوازی و مقاومتی بر میزان شاخص مقاومت به انسولین و نسبت BCL-2/BAX در مسیر آپوپتوزی بافت قلب موش‌های صحرایی دیابتی نر نژاد ویستار

فاطمه نورزاد؛ فرشته شهیدی؛ مجتبی صالح پور

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 69-82

https://doi.org/10.52547/joeppa.15.1.69

چکیده
  هدف: دیابت، اختلال متابولیکی است که از طریق هایپرگلایسمی مشخص می‌شود و نقش مهمی در ایجاد آپوپتوز قلبی دارد. شواهد حاکی از آن است که تمرینات ورزشی می‌توانند برخی از مسیرهای پیام‌رسانی مربوط به آپوپتوز را تحت تأثیر قرار دهند. هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ اثر تمرین هوازی و مقاومتی بر میزان شاخص مقاومت به انسولین و نسبت BCL-2 به BAX بر موش‌های ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر تعاملی تمرین شنا و مکمل کراتین بر مقاومت انسولینی و تحمل گلوکز موش‌های صحرایی نر چاق

حسام پارسا؛ مرتضی زارعی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 83-96

https://doi.org/10.52547/joeppa.15.1.83

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر به‌منظور بررسی تأثیر مکمل کراتین به‌تنهایی یا در حالت ترکیب با ورزش شنا بر مقاومت انسولینی، تحمل گلوکز و کارایی انسولین موش‌های صحرایی نر چاق انجام گرفت.روش‌ها: 50 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (15±160 گرم)، به‌صورت تصادفی در پنج گروه قرار گرفتند: کنترل، غذای پرچرب، مکمل کراتین، تمرین شنا و مکمل کراتین همراه با تمرین ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
رابطۀ مدت زمان تحت تنش عضله در تمرین مقاومتی با عوامل مؤثر در رگ‌زایی دختران غیرفعال

راضیه شیری؛ مهسا عبدی؛ صادق امانی شلمزاری

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 97-106

https://doi.org/10.52547/joeppa.15.1.97

چکیده
   هدف: از جمله تغییراتی که هنگام فعالیت ورزشی در ساختار عروقی عضلۀ اسکلتی برای رفع شرایط استرسی رخ می‌دهد، فرایند رگ‌زایی است که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر شش هفته تمرین مقاومتی با مدت زمان تحت تنش متفاوت عضله بر برخی عوامل رشد عروقی سرم دختران غیرفعال انجام گرفت. روش‌ها: 20 دانشجوی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
پاسخ‌های متابولیک به ورزش در آب و خشکی در زنان یائسۀ دیابتی تمرین‌کرده: نقش ANP و اپی نفرین

سیما نصیری؛ اعظم زرنشان؛ کریم آزالی علمداری

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 107-117

https://doi.org/10.52547/joeppa.15.1.107

چکیده
  هدف: فواید متابولیک انجام هر جلسه تمرینات معمول بیماران دیابتی فعال در شرایط آب در برابر خشکی نیاز به بررسی دارد. هدف پژوهش بررسی مقدار گلوکز، FFA، انسولین، ANP و اپی‌نفرین خون در حین رکابزنی در خشکی در برابر آب و همچنین در خلال دورۀ زمانی اولیۀ بازگشت به حالت اولیه بود.روش‌ها: طرح پژوهش از نوع سری‌های زمانی با ترتیب تصادفی معکوس بود. ...  بیشتر