مقاله پژوهشی علم تمرین
پاسخ‌های هایپرتروفی و هورمونی به یک جلسه تمرین مقاومتی با دو پروتکل متفاوت در مردان دوندة سرعتی

دیار محمد علی الباجلان؛ ناصر رستم زاده؛ داریوش شیخ الاسلامی وطنی

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 1-13

https://doi.org/10.48308/joeppa.2023.103402

چکیده
  زمینه و هدف: تمرین مقاومتی برنامه‌ای مؤثر برای ایجاد سازگاری‌های هورمونی، عملکردی و ساختاری است که دستکاری متغیرهای آن موجب القای سازگاری‌های متفاوتی می‌شود. تغییر در میزان ترشح و سطح سرمی هورمون‌ها بر اثر تمرین مقاومتی اصلی‌ترین عامل در ساخت پروتئین و هایپرتروفی عضلات اسکلتی است و این تغییرات هورمونی موجب سازگاری‌های حاد و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی (عمومی)
تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی 30-20-10 برسطوح اسپکسین سرم و نیمرخ لیپیدی مردان میانسال چاق

رقیه فخرپور؛ حمید یزدان شناس؛ بهلول قربانیان

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 14-23

https://doi.org/10.48308/joeppa.2023.103405

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین تناوبی 30-20-10 بر سطح اسپکسین (spexin) سرم و نیمرخ لیپیدی مردان چاق بود تا بدین‌وسیله، تأثیر فعالیت بدنی بر افزایش اسپکسین و بهبود نیمرخ لیپیدی در مردان چاق سنجیده شود.مواد و روش‌ها: جامعة آماری پژوهش، 21 مرد چاق (میانگین سنی 06/9± 52/43 سال، وزن 42/16 ± 11/108 کیلوگرم، شاخص تودة بدنی 14/7 ± 42/35 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی (عمومی)
تأثیر تمرینات هوازی و مصرف ویتامین B6 و امگا3 بر بیان ژن‌های وابسته به اتوفاژی ناشی از اندومتریوز در موش‌های ماده

زهرا رضائی؛ پروین فرزانگی؛ هاجر عباس زاده

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 24-35

https://doi.org/10.48308/joeppa.2023.103530

چکیده
  زمینه و هدف: اندومتریوز یک بیماری التهابی وابسته به استروژن است که 5-10 درصد زنان را در سن باروری تحت تأثیر قرار می‌دهد. در پاتوژنز بیماری اندومتریوز مسیرهای سلولی گوناگونی درگیرند. یکی از این مسیرها اتوفاژی است. اتوفاژی یک فرایند برنامه‌ریزی‌شده از نظر ژنتیکی و تکاملی حفاظت‌شده است که پروتئین‌های سلولی با عمر طولانی و ارگانل‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی (عمومی)
تأثیر تمرین تناوبی شنا با شدت بالا بر محتوای پروتئین‌های CREB و ERK بافت هیپوکمپ در موش‌های صحرایی سالمند

زهرا صبری؛ مژگان احمدی

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 36-45

https://doi.org/10.48308/joeppa.2023.103548

چکیده
  زمینه و هدف: اختلال شناختی ناشی از افزایش سن در بسیاری از کشورها به یکی از شایع‌ترین تهدیدهای سلامتی تبدیل شده است. مسیرهای پیام‌رسانی، تعدیل‌کننده‌های مهم انواع فرایندهای فیزیولوژیکی و آسیب‌شناختی‌اند و فعال شدن غیرطبیعی برخی از مسیرهای پیام‌رسانی می‌تواند در پیشرفت بیماری در سنین بالا نقش داشته باشد. اهداف پیام‌رسانی درون‌سلولی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی (عمومی)
اثر تمرین تناوبی سرعتی بر تعادل اکسایشی- ضداکسایشی بیضه و شاخص‌های تولید مثلی موش‌های آزمایشگاهی بزرگ

محمود تاجیک خاوه؛ محمد رحمانی؛ علی صمدی

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 46-57

https://doi.org/10.48308/joeppa.2023.103549

چکیده
  زمینه و هدف: در جوامع امروزی افراد زیادی از اختلال عملکرد دستگاه تناسلی و ناباروری رنج می‌برند. عوامل گوناگونی مانند کم‌تحرکی، برخی بیماری‌ها و مصرف داروها می‌توانند در بروز اختلال باروری نقش داشته باشند و سبب کاهش توان تولید مثلی شوند. از سازوکارهای اصلی اختلال تولید مثل تولید بنیان‌های آزاد و افزایش فشار اکسایشی در بافت بیضه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علم تمرین
مقایسة یک تکرار بیشینه و تعداد تکرارهای تا حد واماندگی در حرکت اسکوات بر اساس الگوسازی دو و سه‌مؤلفه‌ای توان بحرانی در زنان تمرین‌کرده

هدیه خادمی؛ محمد فشی

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 58-66

https://doi.org/10.48308/joeppa.2023.103564

چکیده
  زمینه و هدف: در سال‌های گذشته تمرین مقاومتی و فعالیت‌های با وزنه به‌دلیل تأثیرات مفید و انکارناپذیر آن در بهبود قدرت و حفظ و افزایش تودة عضلانی، سازگاری‌های مثبت در دستگاه‌های گوناگون بدن اعم از دستگاه قلبی-عروقی و عصبی-عضلانی و دیگر سازگاری‌های سوخت‌وسازی شایان توجه و در نهایت پیشگیری از آسیب‌های مرتبط با ورزش‌های تفریحی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی عصب و عضله
اثر تمرینات چندحسی بر ظرفیت‌های عملکردی، حافظة کاری و قدرت عضلانی سالمندان با سکتة مغزی

فرحناز آیتی زاده تفتی؛ سعید عابدین زاده ماسوله؛ محمدرضا صادقیان شاهی؛ حمید رضا ملکی نژاد

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 67-79

https://doi.org/10.48308/joeppa.2023.103581

چکیده
  زمینه و هدف: با وجود پیشرفت‌های پزشکی نوین، داروها و فناوری پزشکی، بیماری‌های سکتة مغزی عوارض زیادی را به افراد تحمیل می‌کنند و همواره کاهش عملکرد، حافظة کاری و قدرت عضلانی را در پی دارد. هدف از پژوهش حاضر تأثیر یک دوره تمرینات منتخب چندحسی بر شاخص‌های عملکردی، حافظة کاری و قدرت عضلانی سالمندان با سکتة مغزی بود.مواد و روش‌ها: 24 بیمار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوشیمی و متابولیسم
مقایسة تأثیرات تمرین مقاومتی با بار متغیر و بار ثابت بر هورمون‌های تستوسترون، کورتیزول و رشد بزاقی در مردان تمرین‌کرده

علیرضا امتیاز؛ سید علیرضا حسینی کاخک؛ امیرحسین حقیقی

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 80-93

https://doi.org/10.48308/joeppa.2023.103587

چکیده
  زمینه و هدف: تمرین مقاومتی با بار متغیر نوعی شیوۀ تمرینی است که با استفاده از مقاومت اضافی خارجی مانند زنجیر و نوارهای الاستیکی، به بهبود قدرت و عملکرد عضلانی کمک می‌کند. مقایسة اثر تمرینات مقاومتی با بار ثابت در برابر بار متغیر بر پاسخ‌های هورمونی کمتر بررسی شده است. ازاین‌رو در این پژوهش تأثیرات حاد و مزمن تمرین مقاومتی با بار متغیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علم تمرین
مقایسة اثر تمرینات تاباتا روی سطوح نرم و سخت بر ساختار و عملکرد بطن چپ و برخی عوامل آمادگی جسمانی بازیکنان زبدة فوتبال ساحلی

حامد محمدی بازنشین؛ ارسلان دمیرچی؛ حمید اراضی

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 94-104

https://doi.org/10.48308/joeppa.2023.103588

چکیده
  زمینه و هدف: تمرین مداوم روی ماسه به‌دلیل هزینة انرژی بیشتر نسبت به سطوح سخت ممکن است به تمرین‌زدگی منجر شود. بنابراین ایجاد تنوع در تمرینات ضروری خواهد بود. تمرینات تاباتا نوعی از تمرینات تناوبی با شدت بالاست که تأثیر آن بر بهبود برخی عوامل آمادگی جسمانی بازیکنان رشته‌های تیمی گزارش شده است. با این همه، پژوهشی دربارة تأثیر آن بر ...  بیشتر

مقاله مروری قلب و عروق و گردش خون
تأثیر تمرین مقاومتی بر عملکرد اندوتلیال در بزرگسالان سالمند و جوان با بیماری‌های مزمن و سالم: مروری نظام‌مند و فراتحلیل

موسی خلفی؛ ، پژمان تقی بیک زاده بدر؛ بهزاد آریا؛ زهرا محمدی

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 105-120

https://doi.org/10.48308/joeppa.2023.103589

چکیده
  زمینه و هدف: اختلال در عملکرد اندوتلیال نقش مهمی در توسعة بیماری‌های قلبی- عروقی ایفا می‌کند. تمرینات ورزشی ممکن است به بهبود عملکرد اندوتلیال منجر شود. با این همه تأثیر تمرین مقاومتی بر عملکرد اندوتلیال به‌وضوح شناخته نشده است. افزون‌بر این سن و وضعیت سلامت افراد نیز ممکن است در عملکرد اندوتلیال نقش داشته باشد که این عوامل نیز در ...  بیشتر