کلیدواژه‌ها = تمرین هوازی
اثر تمرین هوازی و مصرف کروسین بر بیان ژن BDNF، TrKB، دوپامین و سروتونین قشر مخ موش های صحرایی القا شده با متامفتامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.48308/joeppa.2024.235484.1239

سودابه نوراله پور؛ آسیه عباسی دلویی؛ سید جواد ضیاءالحق؛ علیرضا براری


تأثیر تمرین هوازی بر محور کلوتو-FGF23 و کلسیمی شدن شریان در زنان یائسه دیابتی نوع ۲

دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 27-39

10.52547/joeppa.13.1.27

حمید رجبی؛ محمدرضا افخمی اردکانی؛ پژمان معتمدی؛ ندا خالدی


تاثیر تمرین هوازی و هوای آلوده به ذرات کربن سیاه بر بیان ژنهای κB-NF و α-TNF بافت هیپوکامپ مغز موشهای صحرایی نر

دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 73-84

بتول رضایی سراجی؛ حمید آقا علی نژاد؛ رضا قرخانلو؛ معصومه ابتکار؛ محمد فشی؛ بهزاد پاکراد؛ اکرم کریمی اصل


اثر تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره انار بر آپولیپوپروتئین‌های پلاسمایی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 9، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 1425-1434

10.48308/joeppa.2016.98823

احمد عبدی؛ آسیه عباسی دلویی؛ مجتبی صالح پور؛ سیده رقیه فاطمی؛ سارا ایمن طلب فومنی