نویسنده = فرامرزی، محمد
تعداد مقالات: 73
52. تأثیر یک وهله تمرین قدرتی برونگرا بر برخی شاخص های التهابی پسران جوان ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1389

محمدعلی بحرینی پور؛ حمید معرفتی؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ محمد جواد ثابت جهرمی


54. اثر 6 هفته برنامه تمرینی پلایومتریک در آب و خشکی بر توان، چابکی، تعادل پویا و کوفتگی عضلانی بازیکنان بسکتبال

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1389

مهران کارگر؛ حمید معرفتی؛ محمدرضا امیر سیف الدینی؛ علیرضا سلیمی


55. اثر برنامه پیاده روی بر چگالی استخوانی دختران لاغر

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

سیده نسیم حبیب زاده؛ فرهاد رحمانی نیا؛ حسن دانشمندی


56. مقایسه ی شیوع علائم سندرم پیش از قاعدگی در دختران ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاهی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

افشین مقدسی؛ مریم عباسی؛ محمدرضا یوسفی؛ مهدی کارگرفرد


57. تاثیر ماساژ LPG به عنوان مکمل برنامه هوازی بر کاهش چربی زیر پوستی بانوان

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

مریم نورشاهی؛ خسرو ابراهیم؛ بیتا دانشجو


58. اثر تمرین استقامتی ،پلایومتریک و موازی بر ویژگی های بیوانرژیک و مهارتهای بازیکنان فوتبال مرد

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

محمود نیک سرشت؛ مقصود پیری؛ حمید آقای علی نژاد؛ علی نیک سرشت علی نیک سرشت


61. تاثیر یک برنامه ویژه ورزشی بر آمادگی قلبی- تنفسی، ترکیب بدنی BMRوارتباط بین این متغیرها در ورزشکاران حرفه ای

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

داریوش شیخ الاسلامی وطنی؛ سعید رضا نوری مفرد؛ مرتضی بهرامی نژاد


62. اثر سه دوره زمانی(10.5 و15 ثانیه) انقباض ایستا در روش PNF بردامنه کشش عضلات همسترینگ مردان غیر ورزشکار

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

خسرو ابراهیم؛ مریم نورشاهی؛ عبدالحسین طاهری؛ محمود نیک سرشت


63. تاثیر تمرین ویبریشن(WBV)بر آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی دختران دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

مریم عرب اسدی؛ محمدرضا کردی؛ عباسعلی گائینی


64. اثرات یک جلسه تمرینات ویژه آماده سازی و مهارتی کونگ فو بر متغیرهای هماتولوژیک

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

حمید اراضی؛ احسان اصغری؛ نوید لطفی


65. سنجش نگرش ورزشکاران تیمهای ملی نسبت به مواد معدنی و مکملهای ویتامینی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1388

حمید محبی؛ ابوذر جوربنیان؛ سعید یونسی؛ رضا معصومی راد


68. تاثیر یک دوره کاهش بار تمرین و کاهش بار تمرین به همراه مصرف مکمل کراتین بر عملکردجسمانی و ترکیب بدنی بازیکنان فوتبال

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1388

محمد فرامرزی؛ مهدی طاهری گندمانی؛ محمدرضا دهخدا؛ روح الله طاهری گندمانی


70. تأثیر تمرینات استقامتیhs – CRP سرمی به عنوان یک عامل التهابی پیشگویی کننده بیمار یهای قلبی-عروقی در مردان جوان تمرین نکرده

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1388

حشمت الله پارسیان؛ خسرو ابراهیم؛ حجت اله نیک بخت؛ فتانه خانعلی


72. اثر یک دوره تمرین پلایومتریک و بی تمرینی پس از آن بر تغییرات رابطه نیرو سرعت

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1388

بهمن میرزایی؛ نوید لطفی؛ حسین رستم خانی؛ حمدالله هادی