موضوعات = فیزیولوژی ورزشی (عمومی)
تأثیر دوازده هفته تمرینات شطرنج در شرایط تنگی زمان بر برخی شاخص‌های الکتروانسفالوگرافی و مهارتی در شطرنج‌بازان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

10.48308/joeppa.2024.233967.1205

وحید ساری صرّاف؛ جواد وکیلی؛ سید محمود طباطبایی؛ اصغر گلی زاده


تأثیر یک دوره تمرین هوازی همراه با محیط غنی‌ بر حافظه فضایی و عامل نوتروفیک مشتق از مغز در بافت موش‌های صحرایی ماده نژاد ویستار سالمند مبتلا به آلزایمر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

10.48308/joeppa.2024.234525.1221

مژگان عبدالله زاده نوبجاری؛ بهروز عبدلی؛ رعنا فیاض میلانی


تأثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر مقادیر Nrf2 و NQO1 عضلة نعلی موش‌های صحرایی سالمند

دوره 16، شماره 3، 1402، صفحه 25-33

10.48308/joeppa.2023.103749

زهرا نوروزی؛ جواد نعمتی؛ محسن ثالثی؛ رسول رضایی؛ محمد همتی نفر