کلیدواژه‌ها = تمرین مقاومتی
اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح BDNF و عملکرد حافظه زنان میانسال مبتلا به سندروم متابولیک

دوره 9، شماره 1، آذر 1395، صفحه 1313-1324

محسن ابراهیمی؛ پگاه میرزا علی؛ سید محسن آوندی


تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر پپتید YY در زنان چاق غیر فعال

دوره 7، شماره 2، اسفند 1393

محمدرضا اسد؛ علی آهور؛ مهناز نجفی؛ ناهید اسماعیلی