تعداد مقالات: 231
2. اثر تمرین تناوبی با شدت بالا در محیط طبیعی و گرم بر سطوح سرمی BDNF

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-12

الناز طاهرای راد؛ حمید رجبی


4. اثر تمرین استقامتی بر بیان میر 196 و میر 133 در بافت چربی سفید زیر پوستی در موش های صحرایی نژاد ویستار

دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-12

سعید دانش یار؛ محمدرضا کردی؛ مهدی کدیور؛ سمانه افشاری


5. اثر پیش آماده سازی ایسکمی برعملکرد بی هوازی دختران ورزشکار

دوره 12، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-14

اکرم شریفی مقدم؛ فائزه ناصرخانی


8. تأثیر بی‌خوابی بر عوامل آمادگی جسمانی وابسته به تندرستی در مردان فعال دانشگاهی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1139-1148

سعید دباغ نیکو خصلت؛ وحید ساری صراف؛ مسعود عبدالله پور


9. تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی شدید بر مقادیر VEGF-A و VEGFR-2 بافت مغز موش‌های صحرایی نر ویستار

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1213-1221

رسول رضایی؛ مریم نورشاهی؛ محمد رضا بیگدلی؛ فریبا خداقلی؛ عباس حق پرست


11. تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر عامل رگزایی و ترکیب بدن در زنان دارای اضافه وزن

دوره 9، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 1365-1374

فتانه ملاحسن زاده؛ ناهید بیژه؛ مهتاب معظمی؛ مریم نورشاهی


12. اثر سه دوره زمانی(10.5 و15 ثانیه) انقباض ایستا در روش PNF بردامنه کشش عضلات همسترینگ مردان غیر ورزشکار

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

خسرو ابراهیم؛ مریم نورشاهی؛ عبدالحسین طاهری؛ محمود نیک سرشت


14. تاثیر سه نوع برنامه گرم کردن با حرکات پویا، کشش پویا و ماساژ بر میزان توان انفجاری دوندگان مرد سرعتی نخبه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1389

فریبرز هوانلو؛ فریدون ذبیحی؛ حمید رجبی؛ سمانه دامن پاک


16. تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی و مکمل کورکومین بر میزانHIF-1αریه موش های صحرایی در معرض استات سرب

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1390

ابوالقاسم گرجی؛ شادمهر میردار؛ سعید نظری؛ مهدی هدایتی


17.  اثر مصرف مکمل کافئین بر توان بی‌هوازی، زمان رسیدن به واماندگی و عملکرد ورزشی در دختران رزمی‌کار

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1390

امیرحسین حقیقی؛ پروانه اصغری اردیزی؛ سید علیرضا حسینی کاخک


18. تأثیر انواع موسیقی محرک، آرام‌بخش و دلخواه بر عملکرد بیشینه و زیربیشینه پسران غیرورزشکار

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1391

احمد محمدی مقدم؛ سعید امیریان؛ رضا صابونچی؛ ناصر به پور


20. رابطه اکسیژن مصرفی ذخیره با ضربان قلب ذخیره و درک از تلاش در دختران و پسران 10 تا 17 ساله سالم

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1392

رستم علیزاده؛ خسرو ابراهیم؛ سجاد احمدی زاد؛ فریبرز هوانلو


21. تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی و مهار nNOS بر میزان پروتئین اگرین در عضله اسکلتی موش‌های صحرایی مسن

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393

مجتبی صالح پور؛ مریم نورشاهی؛ فریبا خداقلی؛ حمید رجبی


23. تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر پپتید YY در زنان چاق غیر فعال

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

محمدرضا اسد؛ علی آهور؛ مهناز نجفی؛ ناهید اسماعیلی


25. تأثیر تمرینات استقامتی و مکمل آهن بر روی برخی از فاکتورهای تنفس سلولی در موش‌های صحرایی نر

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 13-28

محمد علی سماواتی شریف؛ حجت اله سیاوشی؛ محمدرضا کردی؛ حجت ا.. سیاوشی