نویسنده = سعید امیریان
تاثیر تمرینات هوازی و مکمل چای سبز بر برخی عوامل خطرزای قلبی - عروقی در مردان دارای اضافه وزن

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1390

امیرحسین حقیقی؛ علیرضا رفیعی پور؛ سید علیرضا حسینی کاخک


تأثیر یک دوره تمرین ایستگاهی منتخب بر میلوپراکسیداز پلاسما در زنان

دوره 4، شماره 2، اردیبهشت 1390

زینب عسگری؛ مهدی هدایتی؛ افسانه شمشکی


اثر رقابت بوکس بر سطوح S-100B پروتئین واکنش گر CRP)c و لکوسیت ها در بوکسورهای نخبه

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1390

علی محمدی منش؛ محمد فرامرزی؛ غلامرضا شریفی؛ خسرو جلالی دهکردی


مقایسه تأثیر 6 هفته تمرین تناوبی شدید و تداومی آهسته بر مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه‌وزن

دوره 4، شماره 2، اردیبهشت 1390

منصور قاسمی کرم؛ علیرضا سلیمی آوانسرا؛ سجاد احمدی زاد


مقایسه تاثیر فعالیت ورزشی هوازی تداومی و تناوبی منتخب بر ضربان قلب بازیافتبیماران با پیوند عروق کرونر

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1389

علی اصغر فلاحی؛ مصطفی نجاتیان؛ عباسعلی گائینی؛ محمدرضا کردی


تاثیر 8 هفته فعالیت ورزشی و مکمل استروژن بر تعداد سلول های ماهواره ای در موش های صحرایی

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1389

محسن ثالثی؛ هما شیخانی شاهین؛ بیتا گرامی زاده؛ نادر تنیده


اثر 6 هفته برنامه تمرینی پلایومتریک در آب و خشکی بر توان، چابکی، تعادل پویا و کوفتگی عضلانی بازیکنان بسکتبال

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1389

مهران کارگر؛ حمید معرفتی؛ محمدرضا امیر سیف الدینی؛ علیرضا سلیمی


مقایسه تاثیر مکمل های کربوهیدرات و کربوهیدرات -پروتئین بر عملکرد و برخی از شاخص های ایمنی طی فعالیت های تناوبی فوتبال

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1389

هادی قائدی؛ محمد فرامرزی؛ علی خازنی؛ غلامرضا امانی؛ احسان امیرحسینی


اثرات تمرین هوازی بر مولکول چ س بان سلولی1-sICA)و نیمرخ لیپیدی در زنان سالمند دارای اضافه وزن

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1389

اکبر اعظمیان جزی؛ محمد فرامرزی؛ فهیمه صفاری فارسانی


اثر 12 هفته پیاده روی برشاخص های التهابی زنان یائسه مبتلا به سرطان سینه

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1389

شیما غلامعلی شاهی؛ اسکندر رحیمی؛ رضا نوری؛ مهرزاد مقدسی؛ عبدالرسول طالعی؛ صدیقه طهماسبی


پاسخ سایت و کاین ها و هورمو نهای استرس به ی ک وهله ورزش هوازی شدید در محیط سرد در زنان فعال

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1389

مژگان احمدی؛ حمید آقاعلی نژاد؛ زهیر حسن؛ مقصود پیری